MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si de modificare a Hotararii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
(17 Noiembrie 2016)


Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative
(17 Noiembrie 2016)


Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activitaăţii în domeniul infiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii si promovarii exporturilor
(16 Noiembrie 2016)


Hotarare privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative
(07 Noiembrie 2016)
 • Hotărâre
 • Nota de fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Ordonanta de urgenta privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
(07 Noiembrie 2016)
 • Ordonanță de urgență
 • Nota de fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE.
(05 Octombrie 2016)
 • Hotărâre
 • Nota de fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear
(03 Octombrie 2016)


HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului în România - context, viziune și obiective - 2016-2026
(03 Octombrie 2016)
 • Hotărâre
 • Nota de fundamentare
 • Anexa 1
 • Anexa 2
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE.
(21 Septembrie 2016)
 • Hotărâre
 • Nota de fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear
(21 Septembrie 2016)