MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei
(02 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(16 Ianuarie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels
(30 Decembrie 2016)
 • Proiect Schema ajutor de minimis
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 15 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


OUG privind modificarea şi completarea OUG nr. 23 2004
(09 Decembrie 2016)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind transmitere unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
(09 Decembrie 2016)
Forma publicată la data de 04.09.2017 a fost refăcută prin preluarea observaţiilor Consiliului Economic şi Social şi  Ministerului Finaţelor Publice.

proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de autoritate contractantă
(25 Noiembrie 2016)
Propunerile, sugestiile şi opiniile necesare definitivarii formei proiectului elaborat la nivelul MECRMA si parcurgerii circuitului de avizare se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail indicată.
 • Proiect Hotărâre de Guvern
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Ordin al Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările şi completările ulterioare
(18 Noiembrie 2016)
 • Ordin
 • Referat de Aprobare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotarare a Guvernului pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si de modificare a Hotararii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
(17 Noiembrie 2016)


Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative
(17 Noiembrie 2016)


Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activitaăţii în domeniul infiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii si promovarii exporturilor
(16 Noiembrie 2016)