MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli, cu modificările și completările ulterioare
(03 Aprilie 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(29 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Hotărârere de Guvern pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(29 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Anexa
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum și a unităţilor aflate în subordinea și coordonarea acestuia
(09 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HG privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare
(07 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei
(02 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(16 Ianuarie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels
(30 Decembrie 2016)
 • Proiect Schema ajutor de minimis
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 15 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


OUG privind modificarea şi completarea OUG nr. 23 2004
(09 Decembrie 2016)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind transmitere unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
(09 Decembrie 2016)
Forma publicată la data de 04.09.2017 a fost refăcută prin preluarea observaţiilor Consiliului Economic şi Social şi  Ministerului Finaţelor Publice.