MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru organizarea si funcționarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Nationale de Aparare
(31 August 2017)
 • Proiect hotărâre
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune.
(30 August 2017)
 • Proiect Hotărâre
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Ordonanţa a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(23 August 2017)
 • Hotărâre
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 93 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
(26 Iulie 2017)
 • Ordonanţă a Guvernului
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de lege pentru aprobarea Programului geologic national
(14 Iunie 2017)
 • Expunere de motive lege
 • Proiect lege
 • Anexa lege
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 30 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(06 Iunie 2017)
 • Hotarare
 • Anexa
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Hotărâre privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova", ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
(23 Mai 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei
(18 Aprilie 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea directiilor de desfasurare a activiatii de cercetare geologica a resurselor minerale prin Programul geologic la nivel national în perioada 2017 - 2020
(13 Aprilie 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului penreu modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcționarea ISCIR, precum şi pentru modificarea altor acte normative
(04 Aprilie 2017)
 • Hotarare
 • Notă de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro