MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2016
(12 Decembrie 2017)


Proiect de Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei
(11 Decembrie 2017)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei
(21 Noiembrie 2017)


Proiect de Lege privind administrarea și valorificarea participațiilor statului
(02 Noiembrie 2017)
Proiect de Lege privind administrarea și valorificarea participațiilor statului, rezultat al Grupului de lucru interministerial constituit în acest sens.
  • Expunere de Motive
  • Proiect de Lege
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale rezultat al Grupului de lucru constituit în acest sens
(23 Octombrie 2017)
  • Proiect Lege
  • Expunere de Motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei și a unor entități din subordine și coordonare
(17 Octombrie 2017)


Proiect de Lege - Legea minelor
(02 Octombrie 2017)
Prezentul proiect de lege este produsul Grupului de Lucru Interministerial constituit în vederea elaborării acestuia.
  • Proiect de Lege
  • EXPUNERE DE MOTIVE
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană 220 kV, dublu circuit, Ostrovu Mare – RET“
(20 Septembrie 2017)


Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Linia Electrică 400 kV, dublu circuit, Gutinaș – Smârdan”
(20 Septembrie 2017)


Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „ Linia Electrică Aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă – Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiței”
(20 Septembrie 2017)