MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ''LEA 400kv Oradea -Beckescsaba . Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr in stația 400kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea- Beckescsaba''
(22 Martie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entități din subordine şi coordonare
(16 Martie 2018)


Proiect Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare
(07 Martie 2018)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative
(07 Martie 2018)


Proiect hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017
(07 Martie 2018)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(21 Februarie 2018)


Proiect de Ordonanță a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(12 Ianuarie 2018)


Proiect de Ordoanță a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(12 Ianuarie 2018)


Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare.
(12 Ianuarie 2018)
  • proiect Ordonață
  • Notă de Fundamentare
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Societăţii Casa de Comerţ S.A.
(13 Decembrie 2017)