MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. - Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
(28 Iunie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.
(22 Iunie 2018)


Proiect de Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2018 "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
(20 Iunie 2018)


Proiect Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
(19 Iunie 2018)


Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizare unei instituții din subordinea Ministerului Economiei
(30 Mai 2018)


Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Formă a proiectului de act normativ promovată de Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.
(29 Mai 2018)


Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea regimului juridic al imobilelor date în administrarea inspecţiilor teritoriale ISCIR şi trecerea imobilelor situate în Braşov, str. Târnavei nr. 9, respectiv Sibiu, str. Dorului nr.19 în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR
(04 Aprilie 2018)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(04 Aprilie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ''LEA 400kv Oradea -Beckescsaba . Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr in stația 400kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea- Beckescsaba''
(22 Martie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entități din subordine şi coordonare
(16 Martie 2018)