MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(09 August 2018)


Proiect de Hotărțre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier.
(09 August 2018)


Proiect de Hotărâre de Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., ca urmare a inventarierii anuale
(09 August 2018)


Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020
(31 Iulie 2018)


Ordin privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor
(27 Iulie 2018)


Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
(13 Iulie 2018)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(02 Iulie 2018)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. - Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
(28 Iunie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.
(22 Iunie 2018)


Proiect de Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2018 "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
(20 Iunie 2018)