MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți
(10 Octombrie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău
(17 Septembrie 2018)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.
(17 Septembrie 2018)


Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(09 August 2018)


Proiect de Hotărțre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier.
(09 August 2018)


Proiect de Hotărâre de Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., ca urmare a inventarierii anuale
(09 August 2018)


Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020
(31 Iulie 2018)


Ordin privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor
(27 Iulie 2018)


Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
(13 Iulie 2018)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(02 Iulie 2018)