MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE
(12 Decembrie 2018)


Proiect de Ordin al ministrului economiei privind modificarea și completarea anexei la ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 – ”Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”
(12 Decembrie 2018)
  • Proiect Ordin
  • Referat
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(07 Decembrie 2018)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie
(20 Noiembrie 2018)


Proiectul Hotărâre privind modificarea unor acte normative
(14 Noiembrie 2018)
Proiectul Hotărâre privind modificarea unor acte normative,  împreună cu Nota de fundamentare și Anexe, publicat în data de 09 Noiembrie 2018, poate fi consultat de cei interesați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență Decizională.          
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
(08 Noiembrie 2018)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Lege privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative.
(15 Octombrie 2018)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți
(10 Octombrie 2018)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău
(17 Septembrie 2018)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.
(17 Septembrie 2018)