MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre de Guvern privind declararea proiectului „Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
(25 Februarie 2019)


Proiect privind Legea resurselor hidrominerale
(20 Februarie 2019)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Legea Minelor
(20 Februarie 2019)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. - Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
(23 Ianuarie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., ca urmare a inventarierii anuale
(15 Ianuarie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE
(12 Decembrie 2018)


Proiect de Ordin al ministrului economiei privind modificarea și completarea anexei la ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 – ”Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”
(12 Decembrie 2018)
  • Proiect Ordin
  • Referat
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(07 Decembrie 2018)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie
(20 Noiembrie 2018)


Proiectul Hotărâre privind modificarea unor acte normative
(14 Noiembrie 2018)
Proiectul Hotărâre privind modificarea unor acte normative,  împreună cu Nota de fundamentare și Anexe, publicat în data de 09 Noiembrie 2018, poate fi consultat de cei interesați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență Decizională.          
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro