MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
(23 Iulie 2019)


Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
(23 Iulie 2019)


HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
(11 Iulie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.
(25 Iunie 2019)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate pe coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ″Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan″, transferul dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică și privată aflate pe coridorul de expropriere din administrarea unei regii autonome, respectiv a unei instituții publice, în administrarea Ministerului Economiei și în concesiunea Companiei de Transport al Energiei Electrice ″Transelectrica SA″ precum și schimbarea categoriei de folosință a acestor imobile
(14 Iunie 2019)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind declararea proiectului de investiţii “Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta- Vatra Dornei “ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
(14 Iunie 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea altor acte normative
(03 Iunie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea punctului I lit.b) poziția 1 din cuprinsul Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare
(03 Iunie 2019)


Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(13 Mai 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
(24 Aprilie 2019)