MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea punctului I lit.b) poziția 1 din cuprinsul Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare
(03 Iunie 2019)


Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(13 Mai 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
(24 Aprilie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
(08 Aprilie 2019)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(26 Martie 2019)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind consolidarea pozitiei de actionar a statului și unele masuri privind administarea participațiilor
(25 Martie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
(25 Martie 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu
(25 Februarie 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern privind declararea proiectului „Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
(25 Februarie 2019)


Proiect privind Legea resurselor hidrominerale
(20 Februarie 2019)
  • Proiect Lege
  • Expunere de motive
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro