MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(20 Septembrie 2019)


Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru cotă - parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Programului CCC- Legea Publică nr. 480/1992, a dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote părți.
(20 Septembrie 2019)
  • Expunere de motive
  • Proiect de Lege
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Anunt in vederea selectarii membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociatiilor si Fundatiilor- CCAF
(13 August 2019)
  • Anunt
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 30 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
(09 August 2019)


Proiect de Ordonanţa a Guvernului privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi modificarea unor acte normative
(23 Iulie 2019)


Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
(23 Iulie 2019)


Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
(23 Iulie 2019)


HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
(11 Iulie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.
(25 Iunie 2019)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate pe coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ″Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan″, transferul dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică și privată aflate pe coridorul de expropriere din administrarea unei regii autonome, respectiv a unei instituții publice, în administrarea Ministerului Economiei și în concesiunea Companiei de Transport al Energiei Electrice ″Transelectrica SA″ precum și schimbarea categoriei de folosință a acestor imobile
(14 Iunie 2019)