MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării anumitor prevederi din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
(15 Ianuarie 2020)
 • Notă de fundamentare
 • Proiect de HG
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale
(13 Ianuarie 2020)
 • Proiect HG
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 515/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) 764/2008
(13 Ianuarie 2020)
 • Proiect HG
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
(15 Noiembrie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional " Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timișeni - Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”
(15 Noiembrie 2019)
 • Proiect HG
 • Aexă
 • Notă de fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre Guvernului pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019
(15 Noiembrie 2019)
 • Proiect HG
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019
(15 Noiembrie 2019)
 • Proiect HG
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Ordonanță de urgență pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024
(07 Noiembrie 2019)
 • Proiect OUG
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(20 Septembrie 2019)


Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru cotă - parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Programului CCC- Legea Publică nr. 480/1992, a dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote părți.
(20 Septembrie 2019)
 • Expunere de motive
 • Proiect de Lege
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro