MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum și a unităţilor aflate în subordinea și coordonarea acestuia
(09 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


HG privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare
(07 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei
(02 Martie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(16 Ianuarie 2017)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali - business angels
(30 Decembrie 2016)
 • Proiect Schema ajutor de minimis
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 15 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


OUG privind modificarea şi completarea OUG nr. 23 2004
(09 Decembrie 2016)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotărâre a Guvernului privind transmitere unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
(09 Decembrie 2016)
 • Hotarare
 • Nota de Fundamentare
 • Anexa
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de autoritate contractantă
(25 Noiembrie 2016)
Propunerile, sugestiile şi opiniile necesare definitivarii formei proiectului elaborat la nivelul MECRMA si parcurgerii circuitului de avizare se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail indicată.
 • Proiect Hotărâre de Guvern
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Ordin al Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările şi completările ulterioare
(18 Noiembrie 2016)
 • Ordin
 • Referat de Aprobare
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro


Hotarare a Guvernului pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si de modificare a Hotararii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
(17 Noiembrie 2016)