MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
(11 Iulie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.
(25 Iunie 2019)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate pe coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ″Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan″, transferul dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică și privată aflate pe coridorul de expropriere din administrarea unei regii autonome, respectiv a unei instituții publice, în administrarea Ministerului Economiei și în concesiunea Companiei de Transport al Energiei Electrice ″Transelectrica SA″ precum și schimbarea categoriei de folosință a acestor imobile
(14 Iunie 2019)


Proiect Hotărâre a Guvernului privind declararea proiectului de investiţii “Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta- Vatra Dornei “ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
(14 Iunie 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea altor acte normative
(03 Iunie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea punctului I lit.b) poziția 1 din cuprinsul Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare
(03 Iunie 2019)


Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(13 Mai 2019)


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
(24 Aprilie 2019)


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
(08 Aprilie 2019)


Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(26 Martie 2019)