MINISTERUL ECONOMIEI

Proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7"

sipoca 7.png 
   În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA7”.

   Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

   Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

          -  Dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice bazate pe dovezi.
           - Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi.
           - Elaborarea documentului de politică industrială a României care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești.


  Prezentare Proiect  "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7" 

  Prezentare sectoare industriale  


  Conferința de lansare