MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE

sipoca 7.png

     În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA7”.    Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.    Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.

image009.gif

 „IDENTIFICAREA/SIMPLIFICAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE CU CARE SE CONFRUNTĂ MEDIUL DE AFACERI;  ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR INDICATORI CALITATIVI ŞI CANTITATIVI DE MONITORIZARE”     DPMA din cadrul DÎMMMAT implementează în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 proiectul ”Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare”, se înscrie între preocupările majore de identificare şi formulare a propunerilor de măsuri care să asigure îndeplinirea obiectivului asumat de România de reducere cu 25% a sarcinilor administrative din domeniul mediului de afaceri. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), prin contractul de finanţare nr. 351/17.10.2012, încheiat de Ministerul Economiei

Picture1.jpg

Obiectivele proiectului:   Principalul obiectiv al proiectului este realizarea unei platforme comune a cărei funcționare va continua după finalizarea acestuia. Se va dezvolta o foaie de parcurs intitulată "Către o industrie bio în Regiunea Dunării". Printre altele, se vor desfășura 3 acțiuni pilot care reprezintă 3 lanțuri valorice diferite în industriile bio, prin care vor fi conectate și se vor consolida zonele industrializate și cele rurale și care vor constitui un model pentru implementarea ulterioară a acestui gen de rețele pentru toate țările din Regiunea Dunării.  Perioada de implementare 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019 (30 de luni)