MINISTERUL ECONOMIEI

PROIECTE

Proiectul “Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” – Cod SIPOCA 605 Titlul proiectului: “Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” – Cod SIPOCA 605. Scopul proiectului: Consolidarea capacității Ministerului Economiei de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează. Obiectivele proiectului: Punerea la dispoziția Ministerului Economiei a instrumentelor necesare în vederea elaborării, implementării și monitorizării Strategiei Naționale de Competitivitate Extinderea sferei de aplicație a Atlasului Economic al României către zona utilizatorilor din afara Ministerului Economiei Dezvoltarea

sipoca 7.png

     În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA7”.    Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.    Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.

image009.gif

 „IDENTIFICAREA/SIMPLIFICAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE CU CARE SE CONFRUNTĂ MEDIUL DE AFACERI;  ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR INDICATORI CALITATIVI ŞI CANTITATIVI DE MONITORIZARE”     DPMA din cadrul DÎMMMAT implementează în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 proiectul ”Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare”, se înscrie între preocupările majore de identificare şi formulare a propunerilor de măsuri care să asigure îndeplinirea obiectivului asumat de România de reducere cu 25% a sarcinilor administrative din domeniul mediului de afaceri. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), prin contractul de finanţare nr. 351/17.10.2012, încheiat de Ministerul Economiei