MINISTERUL ECONOMIEI

Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare