MINISTERUL ECONOMIEI

Carieră

Proceduri

OME nr.647/30.05.2019 privind organizarea si desfasurarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a posturilor contractuale infiintate in afara organigramei in vederea implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile derulate de catre Ministerul Economiei.pdf 

OME nr.70/2019 
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Economiei – aparat propriu și instituţii publice din subordinea acestuia şi respectiv, coordonarea ministrului economiei.pdf   

 
OME nr.34/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea pesonalului Ministerului Economiei - aparat propriu si institutii publice din subordinea acestuia si respectiv, coordonarea ministerului economiei.pdf
  

Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului.pdf  

  Ordin privind aprobarea condiţiilor şi modalităţilor de desfăşurare a selecţiei interne de desemnare a personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, care urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.pdf 

Anunturi

ANUNT SELECTIE INTERNA  Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa U.E. 23.11.2018.pdf 
              
    Rezultate selectie dosare.pdf  
                   
Rezultatele interviului la selecţia internă de desemnare a unui reprezentant din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, care urmează să îşi desfăşoare activitatea la RPRUE .pdf          

Anunt selectie interna Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa U.E. 25 iunie 2018.pdf
                   Rezultate selectie dosare.pdf      
                   
Rezultate interviu selectie 25.06.2018.pdf  

Anunt selectie interna Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa U.E. 22 mai 2018.pdf 
                 
Rezultate selectie dosare.pdf  
                 
Rezultat solutionare contestatie formulata fata de rezultatul selectiei dosarelor.pdf 
                 
Anunt privind modificarea orei de sustinere a probei de interviu din data de 22 mai 2018.pdf   
                 
Rezultate interviu -22.05.2018.pdf  
Anunt selectie interna Reprezentanta Permanenta a Romanie pe langa U.E. - aprilie 2018.pdf
  
                 Rezultate selectie dosare .pdf
                 Rezultate interviu selectie 04.04.2018.pdf   

Anunt selectie interna Reprezentanta Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeana.pdf 
               FORMULAR INSCRIERE.docx 
               ANEXA 2B.docx 
               ANEXA 2C.docx 
               ANEXA 2D.docx 

  ANUNŢ ANULARE SELECTIE INTERNA.pdf 

  ANUNT pt transfer la cerere a unei functii publice de executie la ME.pdf 

  ANUNT examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut -27 iunie 2018.pdf
           Rezultate selectie dosare promovare 27iunie2018.pdf 
           Rezultate proba scrisa 27.06.2018.pdf   
           Rezultate proba de interviu 27 iunie 2018.pdf  
           Rezultate finale - promovare iunie 2018.pdf  

  ANUNT examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut - 17 decembrie 2018.pdf 
          Rezultate selectie dosare promovare 17 decembrie 2018.pdf  
          Rezultate proba scrisa - promovare 17.12.2018.pdf  
          Rezultate proba de interviu - promovare 17.12.2018.pdf 
          Rezultate finale - promovare 17.12.2018.pdf   

  ANUNT examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut - 18 iunie 2019.pdf 
          Rezultate selectie dosare promovare 18 iunie 2019.pdf
          Rezultate proba scrisa - promovare 18 iunie 2019.pdf    
          Rezultate proba de interviu - promovare 18 iunie 2019.pdf
          Rezultate finale - promovare 18 iunie 2019.pdf    
Formulare:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE.doc 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE cf OUG nr. 24 din 2008.doc 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE cf art 54 din L. nr. 188 din 1999.doc   


Concursuri

Ministerul Economiei în calitate de beneficiar al proiectului ,,Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” Cod SIPOCA 605, Cod MySMIS2014: 127820, finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 8 posturi contractuale de expert, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Economiei
(06 Iunie 2019)


Ministerul Economiei organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de consilier gr. IA din cadrul Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale – Serviciul Afaceri Europene – Compartimentulu Pres RO 2019, pe durată determinată, pentru perioada 01.01.2018 – 31.08.2019, în data de 15 octombrie 2019 (proba scrisă)
(21 Septembrie 2018)


Ministerul Economiei organizeaza concurs de recrutare pentru un post contractual de executie de consilier debutant pe perioada derterminata la Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale, Serviciul Afaceri Europene - Compartimentul Pres Ro 2019 in data de 20 august ora 10.00 proba scrisa.
(26 Iulie 2018)


Vezi mai multe...