MINISTERUL ECONOMIEI

Energie

PROIECTARE ECOLOGICĂ

Nr. Crt.

Directivă/Regulament

Actul normativ de transpunere/implementare

1.       

Directiva 2009/125/CE privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, care abrogă Directiva 2005/32/CE

HG nr. 55/19.01.2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, care abrogă HG nr. 1043/28.08.2007 privind cerinţele de eco - proiectare pentru produsele consumatoare de energie, cu excepţia art. 18-20 şi 22 (MO nr. 121/17.02.2011)

2.       

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de eco-proiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby şi oprit al echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou;

HG nr. 1490/25.11.2009 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 şi nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (MO nr. 861/10.12.2009)

3.       

Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru unităţile simple de conversie semnal;

4.       

Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic non-direcţionale, modificat de Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009;

5.       

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, şi de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

6.       

Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină şi pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare;

7.       

Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice

HG nr. 580/01.06.2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 şi nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă (MO nr. 474/6.07.2011)

8.       

Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără etanşare integrate în produse;

9.       

Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV;

10.   

Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic;

11.   

Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic;

HG nr. 910/14.09.2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 şi nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic (MO. nr. 704/5.10.2012)

12.   

Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic;

13.   

Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată şi balasturile şi corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi;

 

14.   

Regulamentul (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 KW;

HG nr. 1090/23.12.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (MO nr. 10/08.01.2014)

15.   

Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort;

16.   

Regulamentul (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru pompele de apă;

17.   

Regulamentul (UE) nr. 622/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 641/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru pompele de circulaţie fără etanşare independente şi pentru pompele de circulaţie fără etanşare integrate în produse;

 

18.   

Regulamentul (UE) nr. 932/2012 al Comisiei din 3 octombrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur;

 

19.   

Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente;

 

20.   

Regulamentul (UE) nr. 666/2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare;

 

21.   

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru instalaţiile pentru încălzirea incintelor şi instalaţiile de încălzire cu funcţie dublă;

 

22.   

Regulamentul (UE) nr. 814/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru instalaţiile pentru încălzirea apei şi rezervoarele de apă caldă

 

23.   

Regulamentul (UE) nr. 4/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice;

 

24.   

Regulamentul (UE) nr. 66/2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cuptoarelor, plitelor de gătit şi hotelor de bucătărie de uz casnic;