MINISTERUL ECONOMIEI

Arhiva Mediu

Directiva Actul normativ care o preia
Directiva 97/68/CE – emisiile de lamotoarele nerutiere, cu modificărileulterioare – versiunea consolidată HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 472 şi 472 bis din 13 iulie 2007), modificată şi completată de HG nr. 829/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 617/28 august 2012)
Directiva nr. 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 2 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service. – versiunea consolidată HG nr.568/14.06.2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în  Monitorul Oficial 595 din 29.08.2007

Ordin al ministrului industriei şi resurselor nr. 337/23.10.2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultate din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial nr.10/10.01.2002modificat de Ordinul 122/2005(Monitorul Oficial nr. 324 din 18.04.2005)

Ordin al ministrului economiei şi comerţului nr.488/11.07.2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţii de încărcare şi descărcare a benzinei amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial 643/26.07.2006modificat de Ordinul 2139/2008publicat în Monitorul Oficial 558/23.07.2008.
Directiva nr. 98/70/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi motorinei, cu modificările ulterioare . – versiunea consolidată HG. nr.689/05.05.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 442/18.05.2004, modificată deHotărârea Guvernului nr. 15/2006(Monitorul Oficial nr. 34/13.01.2006)
Decizia nr. 2002/159 privind elaborarea unui formular comun pentru prezentarea sintezelor de date naţionale referitoare la calitatea carburanţilor Ordinul al ministrului economiei şi comerţului nr. 662/2004 privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă (Monitorul Oficial nr. 877/25.07.2004)
Directiva 99/94/CE privind disponibilitatea informaţiilor asupra consumului de carburant şi emisiilor de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi, cu modificările ulterioare – versiunea consolidată HG nr. 343/2004 privind informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi destinate cumpărătorilor la comercializare (Monitorul Oficial nr. 293/5.04.2004)
Directiva 1999/32 privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12, cu modificările ulterioare – versiunea consolidată HG nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibili lichizi (Monitorul Oficial 365/29.05.2007) modificată şi completată de HG nr. 1197/2010 (Monitorul Oficial nr. 854/21 decembrie 2010)
Directiva 95/60/EC privind marcareafiscală a motorinelor şi a kerosenului HG nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006 (Monitorul Oficial nr. 217/30 03 2007)

Ordinul 1769/2007 al Ministrului Economiei și Finanţelor pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea și colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 (Monitorul Oficial nr. 589/27 08 2007)
Directiva Consiliului nr.86/594/EEC din 1 decembrie 1986 privind nivelul de zgomot aerian emis de aparatele electrice de uz casnic, abrogată de Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie HG nr.482/01.04.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer, publicată în Monitorul Oficial nr. 348/21.04.2004
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE cu modificările ulterioare – versiunea consolidată HG nr.1132/25.09.2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicată în Monitorul Oficial nr. 667/25.09.2008, modificată şi completată de HG nr. 1079/2011 (Monitorul Oficial nr. 780/3 noiembrie 2011)

  Întrebări şi răspunsuri privind directiva 2006/66 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
Directiva nr. 2002/96/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile electrice şi electronice, cu modificările ulterioare –versiunea consolidată , abrogată începând cu data de 15 februarie 2014 de Directiva nr. 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice publicată în Monitorul Oficial nr. 728/02.11.10  

Intrebări frecvente referitoare la Directivele 2002/95 şi 2002/96  

Persoane de contact:
Liliana Linculescu   - Direcţia Politici Industriale, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; tel: 021.20.25.290
Directiva nr.2002/95/EC privind limitarea utilizării substanţelor periculoase în echipamente electrice şi electronice –versiune consolidată , abrogată începând cu data de 03 ianuarie 2013 de Directiva nr. 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice HG nr.992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice, publicată în Monitorul Oficial nr. 822/12.09.2005

HG nr.816/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 588/07.07.2006

HG nr. 1518/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/2005  privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotararii Guvernului nr. 992/2005  privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

HG 322 din 29 mai 2013 publicata in M Of. 348 din 13 06 2013

Ordinul Ministerului  Mediului si Schimbarilor Climantice  nr 1601 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiaza de derogare de la restrictia stabilita la art 4 alin 1 din HG 322/2013 privind utilizarea substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice
Directiva 2000/14/CE – emisiile de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, amendată prin  Directiva 2005/88/CE HG nr. 1756/2006  privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Informatii suplimentare